Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "POSESJA" Zarządzanie Nieruchomościami

Wycena

Dane zgłaszającego


Imię i nazwisko
Adres
Telefon kontaktowy
E-mail


Dane budynku


Ulica
Miejscowość
Rodzaj budynku
Rok budowy
Liczba mieszkań
Powierzchnia użytkowa lokali [m2]
Uwagi/preferencje/oczekiwania

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Posesja". Zarządzanie Nieruchomościami. Licencja nr 2718
ul. Grzybowa 1, 48-300 Nysa, tel./fax. +48 77 409 15 56, tel. kom. +48 602 524 594

serwis utworzony przez: | Strony internetowe Opole - webartists.pl