Zarządzanie nieruchomościami

 • dokonanie rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy),
 • zawieranie umów na dostawy mediów (woda, prąd, gaz),
 • zawieranie umów na usługi (wywóz nieczystości, konserwacja, sprzątanie, ochrona, przeglądy techniczne, ekspertyzy, nadzory, remonty) ,
 • zawieranie umów ubezpieczenia budynku,
 • negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań,
 • reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej,
 • reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.
 • regulowanie należności nieruchomości,
 • obsługa prawna,
 • administrowanie nieruchomością,
 • księgowość,
 • obsługa techniczna.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Posesja". Zarządzanie Nieruchomościami. Licencja nr 2718
ul. Grzybowa 1, 48-300 Nysa, tel./fax. +48 77 409 15 56, tel. kom. +48 602 524 594

serwis utworzony przez: | Strony internetowe Opole - webartists.pl