Obsługa prawna

  • reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi,
  • zawieranie umów na dostawy mediów i usług,
  • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów, statutów),
  • w sprawach szczególnie skomplikowanych współpracujemy z kancelariami prawnymi.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Posesja". Zarządzanie Nieruchomościami. Licencja nr 2718
ul. Grzybowa 1, 48-300 Nysa, tel./fax. +48 77 409 15 56, tel. kom. +48 602 524 594

serwis utworzony przez: | Strony internetowe Opole - webartists.pl