Administrowanie

 • przeglądy nieruchomości
 • usuwanie drobnych usterek
 • zgłaszanie usterek części wspólnych
 • nadzór nad usługodawcami
 • dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji
 • dbanie o prawidłową konserwację
 • wykonywanie uchwał właścicieli
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali
 • przygotowywanie zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej
 • wydawanie właścicielom lokali zaświadczeń
 • prowadzenie korespondencji z właścicielami
 • wyszukiwanie firm świadczących usługi; negocjowanie cen i warunków umów

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Posesja". Zarządzanie Nieruchomościami. Licencja nr 2718
ul. Grzybowa 1, 48-300 Nysa, tel./fax. +48 77 409 15 56, tel. kom. +48 602 524 594

serwis utworzony przez: | Strony internetowe Opole - webartists.pl