Obsługa księgowa

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty,
  • obsługa rachunku bankowego Wspólnoty,
  • prowadzenie sprawozdawczości Wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie indywidualnych rozliczeń zużycia mediów dla poszczególnych właścicieli,
  • controlling finansów wspólnoty,
  • windykacja należności,
  • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych i finansowych.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Posesja". Zarządzanie Nieruchomościami. Licencja nr 2718
ul. Grzybowa 1, 48-300 Nysa, tel./fax. +48 77 409 15 56, tel. kom. +48 602 524 594

serwis utworzony przez: | Strony internetowe Opole - webartists.pl