Obsługa techniczna

  • dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane,
  • sporządzanie planów przeglądów wymaganych ustawą Prawo Budowlane, wraz z propozycją preliminarza kosztów,
  • zalecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości,
  • przygotowywanie planów remontowych,
  • przedstawianie ofert w przedmiocie umów z dostawcami mediów, wykonawcami robót i usług,

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "Posesja". Zarządzanie Nieruchomościami. Licencja nr 2718
ul. Grzybowa 1, 48-300 Nysa, tel./fax. +48 77 409 15 56, tel. kom. +48 602 524 594

serwis utworzony przez: | Strony internetowe Opole - webartists.pl